Spring til indhold

Daginstitution i Tårnby

  • 12 min read

Børnehaven Arken i Tårnby er en privat integreret daginstitution beliggende i Kastrup på Amager og er en del af Trygge Institutioner. Arken åbnede i 2016 og er Tårnbys eneste private daginstitution. Institutionen tilbyder et legende og lærerigt miljø, hvor børnene kan trives i trygge rammer. Arken er en del af Trygge Institutioner, der også omfatter seks andre private daginstitutioner i Hovedstadsområdet. Med en kapacitet på op til 58 børn, fordelt på vuggestue- og børnehavebørn, sikres der individuel opmærksomhed og omsorg for hver enkelt barn.

Velkommen til Børnehuset Arken

Børnehuset Arken er beliggende i Tårnby og blev åbnet i 2016. Den private daginstitution tilbyder trygge rammer og et børnevenligt miljø, hvor børnene kan udforske og udvikle sig gennem leg og læring. Arken har ældre, men hyggelige rammer centralt i Tårnby. Institutionen tilbyder også en lækker madordning med primært økologisk og bæredygtig mad, der tilberedes af Trygges hovedkøkken.

Kapacitet og aldersfordeling

Børnehuset Arken har en rummelig kapacitet og kan rumme i alt 58 børn. Der er en afvejet fordeling mellem vuggestuebørn og børnehavebørn for at sikre optimal pleje og udvikling for hvert enkelt barn.

Aldersfordeling

Aldersgruppe Antal børn
Vuggestuebørn ca. 26
Børnehavebørn op til 32

I vuggestuen er der en voksen til fire børn, mens der i børnehaven er en voksen til otte børn. Dette sikrer, at der er tilstrækkelig individuel opmærksomhed og omsorg for hvert barn. Derudover har Børnehuset Arken faste vikarer, der træder til ved behov for at sikre kontinuitet og tryghed for børnene.

Ventelisten og optagelsesproces

Der er stor interesse for pladserne i Børnehaven Arken, og der er mulighed for at skrive sit barn op på ventelisten på Arken’s hjemmeside.

Det er vigtigt at bemærke, at opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution ikke påvirker ens plads på den kommunale venteliste.

Når en plads accepteres i Arken, informeres barnets hjemme-kommune om optagelsen, og man vil blive fjernet fra den kommunale venteliste.

Venteliste Optagelsesproces Kommunal venteliste
Skriv dit barn op på ventelisten på Arken’s hjemmeside Barnets hjemme-kommune informeres om optagelsen Man fjernes fra den kommunale venteliste

Økonomi og betaling

Børnehaven Arken har fastsatte månedlige egenbetalinger baseret på forskellige aldersgrupper. I 2023 er egenbetalingen for aldersgruppen 0-3 år på 4.300 kr., og for aldersgruppen 3-6 år er den på 3.250 kr. Disse priser inkluderer mad, bleer og andre nødvendigheder, der sikrer børnenes trivsel og komfort.

For at gøre det mere overkommeligt for familier at betale egenbetalingen, tilbyder Børnehaven Arken også muligheden for at søge om fripladstilskud hos kommunen. Dette kan hjælpe med at reducere den månedlige egenbetaling og lette økonomiske byrder for forældrene.

Derudover tilbyder Børnehaven Arken også søskenderabat, som yderligere kan reducere den månedlige egenbetaling for familier med flere børn i institutionen. Dette gør det mere overkommeligt for familier at have deres børn i Børnehaven Arken og sikrer, at ingen børn går glip af muligheden for at deltage i en kvalitetsdaginstitution på grund af økonomiske årsager.

Aldersgruppe Egenbetaling pr. måned
0-3 år 4.300 kr.
3-6 år 3.250 kr.

Pædagogik og læring i Arken

Børnehuset Arken er dedikeret til at fremme børnenes personlige og sociale udvikling gennem en mangfoldighed af pædagogiske tilgange. Vi tror på, at leg er en vigtig kilde til læring, hvor børn kan udforske verden omkring dem og udvikle deres kognitive og motoriske færdigheder. Leg skaber også en følelse af glæde og engagement, hvilket bidrager til børnenes trivsel.

Vores pædagogik omfatter også forskellige kreative aktiviteter, der stimulerer børnenes fantasi og kreativitet. Gennem tegning, maling, musik og drama får børnene mulighed for at udtrykke sig og udvikle deres kunstneriske evner. Vi tror på, at disse aktiviteter styrker deres selvudtryk og selvforståelse.

Naturen spiller også en vigtig rolle i vores pædagogiske tilgang. Vi ønsker at vække børnenes nysgerrighed omkring naturens mangfoldighed og skabe en forbindelse til den omgivende verden. Gennem udforskning af planter, dyr og årstidernes skiften lærer børnene om sammenhængen mellem mennesker og natur. Vi mener, at denne forståelse er afgørende for at opbygge en bæredygtig fremtid.

Citater:

“I vores pædagogik er leg og læring uløseligt forbundet. Når børnene leger, lærer de uden at føle det som en opgave. Det giver dem mulighed for at udforske, eksperimentere og udvikle deres færdigheder på en naturlig og sjov måde.”

“At inkludere natur og miljø i vores pædagogiske tilgang giver børnene en dybere forståelse for den verden, de er en del af. De udvikler empati og respekt for naturen og lærer at tage vare på vores planet.”

Fællesskab og inklusion i Arken

Børnehuset Arken lægger stor vægt på at skabe et fællesskab, hvor alle børn kan føle sig inkluderet og accepteret. Her får alle børn, uanset baggrund, de samme muligheder og støtte til at trives og udvikle sig. Mangfoldighed er en værdi, der anerkendes og fejres i Arken, og børnene lærer at omgås og respektere forskellige mennesker.

“Vi er meget bevidste om vigtigheden af inklusion og mangfoldighed i vores daglige praksis. Vi skaber et børnevenligt miljø, hvor børnene lærer, at forskellighed er noget positivt, og at alle har noget unikt at bidrage med. Vi arbejder aktivt for at skabe et fællesskab, hvor alle føler sig værdsat og velkomne”

Inkluderende aktiviteter og undervisning

I Arken tilbydes en bred vifte af inkluderende aktiviteter og undervisning, der fremmer børnenes forståelse og accept af mangfoldighed. Børnene deltager i forskellige kreative projekter, hvor de får mulighed for at udtrykke deres egne tanker og følelser og samtidig lære om andre kulturer og perspektiver.

Forældresamarbejde og kommunikation

I Børnehuset Arken går vi op i et tæt forældresamarbejde og en løbende dialog med forældrene. Vi mener, at det er afgørende for at sikre en sammenhæng mellem barnets liv i hjemmet og i institutionen. Gennem åben kommunikation og regelmæssige møder mellem forældre og personalet skaber vi et trygt og tillidsfuldt samarbejde.

“Vi er taknemmelige for det tætte samarbejde mellem Børnehuset Arken og os som forældre. Personalet har altid været lydhøre over for vores bekymringer og behov. Det giver os en stor tryghed at vide, at vores barn er i gode hænder.”

Den løbende dialog

I Børnehuset Arken vægter vi den løbende dialog med forældrene meget højt. Vi ønsker at skabe en gensidig forståelse og udveksling af information, der sikrer, at vi bedst muligt kan imødekomme barnets individuelle behov og trivsel. Dette opnås blandt andet gennem:

  • Regelmæssige forældremøder
  • Daglige samtaler ved aflevering og afhentning
  • Skriftlig kommunikation gennem en digital platform

Kommunikation med hjemme-kommune

Når en plads accepteres i Børnehuset Arken, informerer vi barnets hjemme-kommune om indmeldelsen. Dette sikrer en kontinuerlig opdatering af barnets oplysninger og eventuelle ændringer i forhold til barnets fremmøde eller behov. Samtidig fjernes barnet automatisk fra den kommunale venteliste.

Forældrenes rolle

Vi mener, at et stærkt forældresamarbejde er afgørende for barnets trivsel og udvikling. Vi opfordrer derfor forældrene til at deltage aktivt i institutionens arrangementer og aktiviteter samt at bidrage med deres viden og erfaringer. Ved at arbejde sammen kan vi skabe det bedste mulige miljø og støtte for vores børn.

Børnehaven Arken’s faciliteter og åbningstider

Børnehuset Arken er stolt af at tilbyde moderne faciliteter, der prioriterer børnenes sikkerhed og trivsel. Vores daginstitution er indrettet med omsorg og opmærksomhed på at skabe et trygt og stimulerende miljø, hvor børnene kan udforske og udvikle sig.

Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.00 til 17.00 og fredag fra kl. 7.00 til 16.00. Dette giver forældrene den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse vores åbningstider efter deres behov og daglige rutine.

“Moderne faciliteter, der prioriterer børnenes sikkerhed og trivsel”

Vores åbningstider er tilrettelagt for at imødekomme både børnehavebørn og vuggestuebørn samt deres forældre. Vi er bevidste om betydningen af at tilbyde en stabil og pålidelig dagligdag, hvor børnene kan føle sig trygge og velplejede.

Som en del af vores engagement i at skabe det bedst mulige miljø for børnene, er det vigtigt for os at give familierne tid til at tilbringe de særlige højtidelige dage sammen. Derfor holder vi lukket mellem jul og nytår.

Faciliteter i Børnehuset Arken

Børnehuset Arken tilbyder en række moderne faciliteter, der er designet til at opfylde børnenes behov for leg, læring og trivsel:

Facilitet Beskrivelse
Store og lyse legerum Åbne og indbydende legerum, der opfordrer til leg og kreativitet.
Naturlige udendørsområder Rummelige og sikre uderum, hvor børnene kan udforske naturen og få frisk luft.
Læringsteknologi Udstyr og materialer, der understøtter læring og udvikling på en sjov og engagerende måde.
Kreativt værksted Et dedikeret rum, hvor børnene kan udfolde deres kreativitet og skabe kunstværker.
Multisportsbane En udendørsbane, der tilbyder forskellige sportsaktiviteter og motorisk træning.

Disse faciliteter er med til at skabe et inspirerende og stimulerende miljø, hvor børnene kan udforske og udvikle sig på deres egne præmisser.

I Børnehuset Arken er vi stolte af at kunne tilbyde moderne faciliteter, der understøtter børnenes trivsel og udvikling. Vores åbningstider er fleksible og tilpasset forældrenes behov, og vi værdsætter betydningen af familiens samvær i løbet af året.

Aktiviteter og læring i Arken

I Børnehuset Arken tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter og læringstilbud, der understøtter børnenes udvikling og trivsel. Vi har et særligt fokus på naturen, kreativitet, sundhed og fysisk aktivitet, da vi mener, at disse elementer spiller en vigtig rolle i børnenes liv og læring.

Gennem vores aktiviteter og læringstilbud får børnene mulighed for at opleve og forstå naturen omkring os. Vi tager dem med ud i vores naturskønne omgivelser, hvor de kan udforske planter, dyr og årstidernes skiften. Vi tilskynder også til naturbevidsthed og bæredygtig adfærd, så børnene udvikler en kærlighed og respekt for vores miljø.

Vi tror på, at kreativitet er afgørende for børns udvikling. Derfor tilbyder vi aktiviteter, der stimulerer deres fantasi og skabertrang. Gennem tegning, maling, formning og andre kreative projekter får børnene mulighed for at udtrykke sig selv og udvikle deres kreative evner.

Sundhed er også en vigtig del af vores pædagogiske tilgang. Vi tilbyder sunde og nærende snacks samt lærer børnene om vigtigheden af en sund livsstil og gode spisevaner. Vi opfordrer til fysisk aktivitet og leg, som er med til at styrke børnenes motoriske færdigheder og fremme deres generelle sundhed og trivsel.

Gennem vores aktiviteter og læringstilbud får børnene mulighed for at udvikle vigtige livsfærdigheder og sunde vaner tidligt i livet. Vi skaber et miljø, hvor børnene kan udforske, lære og trives, samtidig med at de har det sjovt og er aktive.

Eksempler på aktiviteter og læringstilbud i Arken

Aktivitet Beskrivelse
Naturudflugter Børnene deltager i ture til skoven, stranden og andre naturområder, hvor de lærer om planter, dyr og naturens cyklus.
Kreativt værksted Her får børnene mulighed for at eksperimentere med forskellige kunstneriske materialer og udtryksformer, f.eks. maling, tegning og lerværksted.
Sundhedsfremmende aktiviteter Vi tilbyder fysiske aktiviteter som danseundervisning, yoga og leg i vores udendørs legeplads.

Børnehaven Arken i Tårnby – Et fremragende valg

Børnehuset Arken i Tårnby er mere end bare en daginstitution – det er et sted, hvor børnene kan vokse, lære og trives i trygge og kærlige omgivelser. Med fokus på udvikling, leg, læring og tryghed tilbyder Arken en unik oplevelse for de små. Forældre, der ønsker et sted, der ikke kun passer på deres børn, men også aktivt bidrager til deres udvikling og trivsel, vil finde, at Børnehuset Arken er det ideelle valg.

Arken skaber en atmosfære, hvor børnene kan udforske deres omgivelser gennem leg og aktiviteter, og samtidig lære og udvikle sig i et støttende miljø. Institutionens dedikerede personale arbejder tæt sammen med børnene for at fremme deres kreativitet, nysgerrighed og sociale færdigheder. Tryghed er en central værdi i Arken, hvor børnene føler sig sikre og accepterede.

Med sin beliggenhed i Tårnby tilbyder Børnehuset Arken også nem adgang til naturen og udendørsaktiviteter. Børnene får mulighed for at udforske og opdage naturens vidundere og udvikle en forståelse for bæredygtighed og miljøbevidsthed. I Arken får børnene ikke blot en daginstitution – de får et sted, hvor deres udvikling, leg og læring prioriteres højt.

Relevante links til dig

Børnehuset Arkens hjemmeside

Om Trygge Institutioner

Virksomhedsoplysninger

FAQ

Q: Hvad er Børnehaven Arken i Tårnby?

A: Børnehaven Arken i Tårnby er en privat integreret daginstitution beliggende i Kastrup på Amager og er en del af Trygge Institutioner. Det er Tårnbys eneste private daginstitution, der tilbyder et legende og lærerigt miljø med trygge rammer.

Q: Hvem ejer og driver Børnehaven Arken?

A: Børnehaven Arken er en del af Trygge Institutioner, der også omfatter seks andre private daginstitutioner i Hovedstadsområdet. Se mere her.

Q: Hvad er kapaciteten i Børnehaven Arken?

A: Børnehaven Arken har plads til i alt 58 børn, fordelt på vuggestue- og børnehavebørn.

Q: Hvordan fungerer optagelsen på ventelisten hos Børnehaven Arken?

A: Hvis du ønsker at skrive dit barn op til ventelisten hos Børnehaven Arken, kan du gøre det på deres hjemmeside. Det er vigtigt at bemærke, at opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution ikke påvirker ens plads på den kommunale venteliste.

Q: Hvordan ser betalingen ud i Børnehaven Arken?

A: I 2023 er egenbetalingen for aldersgruppen 0-3 år 4.300 kr., og for aldersgruppen 3-6 år er den 3.250 kr. Priserne inkluderer mad, bleer og andre fornødenheder. Der er også mulighed for at søge om fripladstilskud hos kommunen og få søskenderabat, som reducerer den månedlige egenbetaling.

Q: Hvad er fokusområdet for pædagogik og læring i Børnehaven Arken?

A: Børnehaven Arken har fokus på børnenes personlige og sociale udvikling gennem leg, kreative aktiviteter og struktureret pædagogik. Institutionen vægter også natur og miljø, hvor børnene lærer om planter, dyr og årstidernes skiften.

Q: Hvordan fremmer Børnehaven Arken fællesskab og inklusion?

A: Børnehaven Arken lægger stor vægt på fællesskab og inklusion. Alle børn, uanset baggrund, får samme muligheder og støtte til at trives og udvikle sig. Institutionen skaber et miljø, hvor forskelligheder anerkendes og fejres.

Q: Hvordan er forældresamarbejdet i Børnehaven Arken?

A: Børnehaven Arken vægter et tæt forældresamarbejde og en løbende dialog med forældrene. Institutionen sikrer en sammenhæng mellem barnets liv i hjemmet og i institutionen gennem åben kommunikation.

Q: Hvad er åbningstiderne og faciliteterne i Børnehaven Arken?

A: Børnehaven Arken har åbent mandag til torsdag fra 7.00 til 17.00 og fredag fra 7.00 til 16.00. Institutionen har moderne faciliteter, der sikrer børnenes sikkerhed og trivsel.

Q: Hvilke aktiviteter og læringstilbud tilbyder Børnehaven Arken?

A: Børnehaven Arken tilbyder en bred vifte af aktiviteter og læringstilbud, der understøtter børnenes udvikling og trivsel. Institutionen har fokus på naturen, kreativitet, sundhed og fysisk aktivitet.

Q: Hvorfor er Børnehaven Arken et godt valg for børnene?

A: Børnehaven Arken i Tårnby er mere end bare en daginstitution – det er et sted, hvor børnene kan vokse, lære og trives i trygge og kærlige omgivelser. Arken tilbyder udvikling, leg, læring og tryghed, og er dermed et fremragende valg for forældre, der ønsker det bedste for deres børn.