Spring til indhold

Husmår – hvad gør jeg?

  • 3 min read

Husmår på loftet er ikke et sjældent fænomen. Skadedyret som kan være svært at skelne fra mus og rotter er til stor gene for den eller de personer som bor i huset. Siden 50’erne er måren blevet mere og mere hyppig som uønsket gæst i de danske hjem. Husmår kommer ofte alene forbi, men hvis der er tale om en hun, er der chance for at hunnen yngler på loftet. En husmår er typisk ca. 45 cm lang og har afhængigt af kønnet, en cirka vægt på 1 – 2 kg. Husmåren kommer ikke kun i beboede huse, men kommer ligeså gerne på loftet af sommerhuse og lignende.

Svær at komme af med

Når først den har fundet en vej ind, kan det være problematisk at få den væk igen. Husmår er kloge skadedyr, som nemt finder tilbage hvis man ikke får spærret de ind- og udgange husmåren bruger til at komme ind på loftet. Derfor er skal man forberede sig på at en aflukning af disse indveje, er nødvendig uanset om man formår at komme af med husmåren. Disse indgange kan være svære at finde hvis man ikke ved hvor man skal kigge. Og de kan være ganske små disse huller. Hvis ikke man får dem lukket, vil du med stor sandsynlighed få besøg af enten samme, eller en anden husmår inden for kort tid. Det som grundlæggende får husmåren til at søge mod loftet er vinterkulden. Den søger et sted hvor den kan hygge sig indtil temperaturen udenfor er passende nok til at den vil ud igen.

Husmåren elsker lune steder

Oftest slår husmåren sig ned i et hjørne af isoleringen hvor den kan have det varmt. Isoleringen er for husmåren også nærmest en aktivitet. Den løber nemlig rundt og kradser i isoleringen til en grad som ødelægger isoleringen og dens effekt. Som om dette ikke er til gene i forvejen, så er denne process også meget larmende. Du vil i perioder hører høje og kraftige lyde fra loftet, når den spurter hen ad gulv og brædder. Det er ligesom med rotter og mus, hvorimod man hører mere gnaven og kradsen fra rotter og mus. Man skal endelig heller ikke forveksle en mår med en mårhund som også er en del af mårfamilien. Husmåren er i modsætning til rotter og mus næsten heller aldrig under gulvet eller midt i en etageadskillelse. Dertil er husmårens afføring også af længere og større karakter end efterladenskaber fra mus og rotter.

Husmåren efterlader også sine efterladenskaber i form af føde ( døde dyr ), ekskrementer ( husmår afføring ) og rod fra andet den slæber med ind og ud. For at komme af med en husmår er der mange gør-det-selv løsninger og midler. Her kan f.eks nævnes at aflukke indgangen og spille høj musik på loftet. En midlertidig løsning, men den har virket for nogle. Den mest logiske løsning mod husmår på loftet er husmår bekæmpelse af en etableret skadedyrsservice. Denne bekæmpelse bør foregå uden brug af en husmår fælde, da denne kræver jævnligt opsyn og fordi at man jo ikke har lyst til at en husmår unge skal fanges og pines til døde i fælden. Man bør derfor bruge en bekæmpelse af husmår som er etisk korrekt og som indeholder gift.