Spring til indhold

Skolede konsulenter

  • 4 min read

Der kan ikke være tvivl om, at vi er enige i, at vi skal være konkurrencedygtige på alle fronter. Vores samfundsøkonomi skal fungere godt. Det sikrer bedre vilkår for flere. Vi skal dog også være opmærksomme på miljøet. Klimaforandringerne er jo det store samtaleemne overalt. COP26 blev afsluttet for få dage siden. Mange almindelige borgere har allerede forstået, hvor alvorligt det er, at vi gør noget ved klimaforandringerne. I min optik røg de to ting, vækst i samfundsøkonomien og klimaforandringerne i konflikt med hinanden. På den ene side handler det om, at økonomien skal vækste. På den anden side handler det om investeringer, der skal bekæmpe CO2-udslip. Investeringer, der måske slår fejl.

Lean filosofi

På et tidspunkt blev jeg så opmærksom på noget, der hedder Lean. Det er sådan en filosofi, som man kan indføre både i produktion og administration. Kort fortalt handler filosofien om, at man indfører forbedringer i organisationen, så der bliver færre omkostninger, hurtigere levering af produkter og ydelser og med højere kvalitet. Lean handler derfor om vækst og forbedring i konkurrencedygtigheden.

Men ikke kun det. Jeg opdagede på et Lean kursus hos https://leanakademiet.dk/, jeg deltog i, at Lean faktisk også kan bidrage til, at vi gør noget effektivt og sundt for klimaet. Lean handler nemlig også om at minimere spild. Det handler om at anvende eksisterende kapaciteter og spild på den sundeste måde. Lean handler om at turde inddrage medarbejdere i arbejdsgangene, som selvstændigt tænkende individer, der har tanker og idéer, som kan bruges til fx at udnytte en virksomheds spildprodukter til noget nyttigt.

(Eksempel: Gamle tennisbolde kan omdannes uden spild og fare for klimaet til små gulvbeskyttere af filt, som du kan sætte under dine møbler.) Lean kan derfor være et meget nyttigt instrument også i klimabeskyttelse. Det kræver dog, at der er vilje til at omstille produktionen eller administrationen, så vi producerer mere værdi på sundere måder.

Respekterede konsulenter

Der findes en gruppe konsulenter, som jeg har stor respekt for. Det er dem, der formår at få virksomheder og organisationer til at tænke i nye baner, så deres produkter eller ydelser giver mere værdi for kunderne. De kaldes for Lean konsulenter. Jeg er faktisk lidt misundelig på dem. De har et spændende job: En Lean konsulent besøger mange forskellige organisationer. Konsulenten hjælper organisationerne, så de bliver bedre til at tilbyde deres kunder/brugere god kvalitet.

Det må være et svært job at være Lean konsulent, fordi, hvis vi nu siger, at en produktionsvirksomhed har et ønske om at øge produktionen, så kan dens ledelse vælge at sige: Lean er uvedkommende. Det handler bare om at vi skal købe bedre materialer til det, vi producerer, og så sørge for, at vi får nogle bedre maskiner, der kan producere hurtigere.

Virksomheden kigger ind i sig selv og kan gøre noget for at nå målene. Men en Lean konsulent kan hjælpe virksomheden endnu længere. Konsulentens opgave kan fx være at lære virksomheden at kigge ud fra sig selv. Det kan måske være, at virksomheden ikke behøver at producere flere enheder. Det kan sagtens tænkes, at dens kunder er villige til at betale mere for produktet, hvis det bliver produceret af miljøvenlige materialer – eller endda genbrugsmaterialer!

Masser af undervisningsmuligheder

Her har Lean konsulenten, en svær og tidskrævende opgave: Hvordan lærer man personalet og ledelsen i en produktionsvirksomhed det? Hvordan forklarer man, hvad værdi for kunder er – og hvad virksomheden kan gøre for at finde ud af det? Det hænger naturligvis sammen med produktet, der fremstilles. Men det hænger også sammen med at oparbejde en forståelse for, hvem kunderne er, og hvad de værdsætter. Der findes Lean kurser, som personale fra virksomheden kan deltage i online, så en basisforståelse kommer på plads. En Lean konsulent skal dog forstå både de interne og eksterne faktorer, som en virksomhed kan arbejde med, så målene nås.