Spring til indhold

Stigende antal elever

  • 3 min read

Over de sidste år er antallet af elever, der vælger at komme på efterskole steget støt. Det er en tendens, der ser ud til at være vedvarende. Fx: i 2016 var der i alt 28.447 elever på efterskolerne. I 2022 var elevantallet vokset til i alt 32.447. Det er med andre ord en stigning på 4.000 elever over 6 år. Det lyder måske ikke af så meget – men det udtrykker, at unge mennesker gerne vil ud af det konventionelle skolesystem, når de skal gå i 9. eller 10. klasse.

9. og 10. klasse

Faktisk fortæller tallene også, at antallet af elever, der gik i 9. eller 10. klasse på efterskole steg fra 18.063 i 2016 til 24.572 i 2022! Det er en stigning på mere end 6.000 elever. Samtidigt fortæller tallene også, at langt de fleste efterskoleelever går i 10. klasse. Og det kan der være flere grunde til.

Den første kan være, at de unge ikke føler, at de er parate til at gå videre i uddannelsessystemet. De har simpelthen brug for en pause. De kunne vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet som ufaglært arbejdskraft. Dette er bare ikke en særligt tiltrækkende mulighed for dem. De vil gerne pleje deres særlige interesser eller hobbys.

Særlige musikefterskoler

Nogle finder en musikefterskole som denne på Fyn, andre finder en efterskole, der fokuserer på idræt eller design. De får dermed muligheden for at koncentrere sig om det, de virkeligt brænder for, uden at miste kontakten til uddannelsessystemet. Samtidigt får de måske også bekræftet, at de ikke skal være musikere, designere eller personlige trænere. De får måske øjnene op for andre felter, som de hellere vil forfølge i deres videre uddannelse. Fx på en erhvervsuddannelse.

Den anden grund kan være, at de har problemer i den konventionelle skole. Fx kan ordblindhed være en forhindring, som kan bremse et ungt menneske. Et ophold på en efterskole kan give et ungt, ordblindt menneske modet til at kaste sig ud i en uddannelse, som måske ikke er boglig, men som dog kræver en del koncentration og som kræver nogle specifikke færdigheder, der ikke er relateret til læsning.

Efterskoler er fællesskab

En tredje grund, som mange af eleverne i 10. klasse på efterskolerne bekræfter, er, at de har efterlyst fællesskab. Og det finder de på efterskolerne. Måske er det derfor, at musikefterskoler er meget populære. Her bliver der nemlig ofte undervist i sammenspil. Enten i mindre grupper eller store bigbands. Det giver fællesskab.

Hvor mange efterskoler, der findes i Danmark, er der ikke helt præcise tal for. Men hvis vi antager, at antallet af musikefterskoler og deres geografiske beliggenhed afspejler antallet, så er der flest efterskoler i Jylland. Herefter er det Sjælland, som har et stort antal. Leder du efter en efterskole på Fyn, så skal du vide, at der er der meget færre, men dog et stort nok antal, så du også kan finde en, der tilbyder fag, som du har interesse for.Så ja – det at flytte på efterskole er både godt og berigende for dig.

Mht. antallet af elever, der går i 9. klasse på efterskole, er tallene meget uklare. De er ikke mulige at opdrive, da tallene for denne årgang ofte bliver slået sammen med tallene for elever i 8. klasse!

Kilde: Efterskolerne.dk, Musik247.dk/musikefterskoler-i-danmark/